За Нас | Варна Крематориум
За Нас

„Варна Крематориум“ се стопанисва и управлява от „Крематориум инвест“ ООД и е изграден в съседство на гробищен парк „Запад“ – с.Тополи. Територията на терена е приблизително 8,5 дка., като върху 1200 кв.м. от тях е изградено сградното съоръжение, а останалата част от площта е оформена в красив колумбариен парк, в който част от урновите стени са оформени като могили. Сградното съоръжение се състои от административна част, модерна зала за провеждане на траурни церемонии с мултимедия, зала за раздаване, в която са създадени всички необходими удобства, голямо хладилно помещение и просторно работно хале на две нива, където е монтирана техниката за извършване на самите кремации. Пещта е последен модел от етажен тип с усъвършенствана технология на най-големия сертифициран производител на крематориуми в Европа – IFZW. Технологията, по която работим гарантира на 100%, че в урната попада единствено праха от костите на починалото лице. Кремацията е сертифицирана и отговаря на изискванията на европейските норми за отделяне на вредни емисии. Работещите във „Варна Крематориум“ са образовани, млади хора, професионално подготвени и мотивирани за работа.

Тъй като мярката за едно цивилизовано общество проличава по отношението към мъртвите, ние се гордеем с реализирания от нас проект, с който се надяваме да дадем и нашия скромен принос за развитието на Европейско гражданско общество. С изграждането на „Варна Крематориум“ ние поехме социална отговорност към гражданите, знаейки, че тази дейност изисква от нас високо чувство на отговорност и професионализъм.